PANDEMİ ÖNLEMLERİ ve YARIŞMA STATÜSÜ

4 Nisan 2021

 1. Anasayfa
 2. »
 3. TAF Talimatnamesi

ÖZEL YARIŞMALAR KILAVUZU (COVİD-19 PANDEMİ SONRASI)

1. GİRİŞ

COVID-19 virüs pandemisine yönelik hazırlanan bu Özel Yarışmalar Kılavuzu tüm katılımcı ve organizatörler tarafından yerine getirilmesi gerekli tedbir ve uygulamaları içermekte olup, yarış zamanında bu kılavuz haricinde T.C. Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili İdari Otoritelerin güncel düzenleme ve kararlarına uygun bir organizasyon ve uygulama yapılacaktır.

2. YARIŞ ÖNCESİ

2.1 Etkinlikte sağlıkla ilgili düzenlemeler hakkında katılımcılarla sürekli ve anlaşılır iletişim kurulacaktır. Bu amaçla;

• Etkinlik web sitesinde yayınlanacaktır. Sağlık politikalarına ilişkin özel kurallara, izlenecek belirli düzenlemelere ve etkinlikten önce karar verilebilecek değişikliklere ilişkin, web sitesinde oldukça görünür bir sayfa oluşturulacaktır.

• Etkinlik sosyal medya hesaplarında yayınlanmalıdır. Her koşucunun yapması gereken davranışların bir gösterimi ve sağlık konularıyla ilgili özel düzenlemeler yapılmalıdır.

• Etkinlikten haftalar önce katılımcılara bülten(e-bülten) gönderilecektir.

• Yarış başvuru formunda özel düzenlemeler yazılı ifade şeklinde olmalıdır.

• Yarış kuralları veya statüsü, içinde bulunduğumuz şartlara göre tekrar gözden geçirilmeli ve gerekirse düzeltmeler yapılmalıdır. Düzeltmeler sağlık beyanı, sağlık önlem kurallarına uyma taahhüdü ve zaman ölçüm sistematiği, vb yeni konuları kapsamalıdır.

•Yarış yönetimi ikmal istasyonları veya başka birikme olasılığı olan noktada zorunlu bekleme yaptırmayı kuralına eklediği takdirde, yarışmacının pasif bekleme süresini nasıl hesaplayacağı ve yarış süresine ekleyeceğini düşünmeli, yarıştan önce ilan etmelidir.

2.2 Ulusal veya uluslararası boyutta etkinlikler için;

• Etkinlik tarihinden en az 2 gün önce kayıtlar kapatılacaktır.

• Katılımcıların ve koşucuların gelişinden önce ek sağlık kontrolleri veya koşulları talep edilebilir. (ateş ölçümü, yabancı ülkeden gelenlerin 14 gün karantina süresi vb güncel yasal mevzuat takip edilmelidir.

• Yarışmacı ve katılımcıların gelirken yanlarında taşınabilir kişisel %70 ve üzeri alkol içerikli dezenfektan bulundurması ve müsabaka sırasında kolay erişebilecekleri bir cepte bulundurması gerekliliği, web sitesi ve diğer duyurulardan iletilecektir.

• Etkinliğe katılacak personele, alacağı tüm tedbirler ve bu tedbirlerin kendileri ve etkinliğe dahil olan diğer kişiler için nasıl güvenli bir şekilde yürütüleceği konusunda eğitim verilmelidir.

• Sağlık koşullarına ve organizasyon ekibinin aldığı önlemlere ilişkin özel bilgi işaretleri yazdırılmalı ve yerleştirilmelidir.

• Yarışın ilk bölümleri gözden geçirilecek, toplu başlangıçtan ince patikalara girmeden önce koşucuların fiziksel mesafe kurallarına uygun yerleşmesi ve koşmasını kolaylaştırmak için gerekirse start alanı ve yarışın ilk bölümlerini genişletilecek, uzatılacaktır.

•Yarışın kapasitesine göre başlangıç, büyük şehir maratonlarındaki başlangıç dalgaları (start wave) ile benzer ama çok daha az sporcuyla yapılmalıdır. Daha fazla detay için bakınız Madde 5.

• Stratejik bölgelere bilgi panelleri yerleştirilmelidir. (göğüs numarası toplama alanı, başlangıç noktasına ve bitiş çizgisine erişim, yarış ulaşımına erişim vb).

• Yarış kapasitesi 150 kişiden fazla ise, yarış başvuru formunda koşucunun yarışta geçireceği tahmini süreyi belirtmesi istenmeli, buna göre başlangıç çizgisinde farklı kutulara ( start box) atanarak yarışa başlama saatinin atanması sağlanmalıdır. Koşucuların ITRA tablosundaki puanı da kontrol edilerek nihai çıkış zaman ataması yapılabilecektir.

• Etkinlikte bir yarış brifingi varsa, bu internet yayınıyla yapılabilecektir. Doğrudan bağlantı her koşucuya e-posta ile gönderilmelidir. Organizatörler WhatsApp / SMS mesajı ile son dakika bilgilerini gönderme imkanlarını değerlendirmelidir.

• Bu önlemler, etkinlik tarihi yaklaştıkça mevcut koşullara bağlı olarak uyarlanabilecektir.

2.3. Etkinlikten önce, etkinlik sırasında olası COVID-19 şüphesi için acil durum hazırlığı yapılmalıdır. Bu amaçla;

• Şüpheli bireyi izole edecek alan (çadır, oda), koruyucu ekipman (bu kişi ve yakın temas edecekler için FFP2 (n95) sınıfı maske, siperlik, dezenfektan,)

• Acil durum eylem planı: karar ve uygulama rolleri, iş akışı, uygulama ve iletişim planı,

• En yakın etkili sağlık kurumu adres ve iletişim bilgisi,

• Yasal gereklilikler.

3. GÖĞÜS NUMARASI DAĞITIMI

3.1 Randevu Sistemi oluşturulmalıdır. Bu amaçla;

• Kalabalık birikmesini en aza indirgemek üzere göğüs numaraları ve koşu çantalarının alınması için bir randevu sistemi oluşturulacaktır. Her koşucu, verilen 15 dk. içinde ilgili yere gelmeli ve ayrılmalıdır.

• Fiziksel teması azaltan alternatif sistemleri değerlendirilecektir.

• Göğüs numarası dağıtım alanına girecek kişilerin maske (tercihen cerrahi bir yüz maskesi) kullanmaları zorunlu kılınacak ve önceden bildirilecektir.

3.2 Göğüs Numarası Dağıtım Alanının Hazırlanması sağlanmalıdır. Bu amaçla;

• Sosyal mesafeyi sağlamak için emniyet şeritleri çekilecek.

• Sosyal mesafeyi sağlamak için teslimat alanının (masa, tezgah, vb) yüzeyi arttırılacak. Mümkünse, personel ve koşucular arasında şeffaf bölme kullanılacaktır.

• Sırada bekleniyorsa, kalabalıklaşmayı önlemek için yere çizgiler çizilmelidir.

3.3 Hijyen maddelerine sahip personel;

Eldivenler, yüz maskeleri ve hidroalkolik jel dispenseri ile dağıtım yapılacak, görevli personele kişisel güvenlik malzemelerinin doğru kullanım ve imhası, COVID-19 önlemleri hakkında mutlaka bilgilendirme yapılacaktır.

3.4 Göğüs numarası toplama alanının girişinde ve çıkışında koşucular için mevcut hidroalkolik jel dağıtıcılar konulması sağlanacaktır.

3.5 Koşuculara teslim edilecek ekipman;

• Yarış tişörtü ve göğüs numarası olan koşucu kitleri önceden COVID koruma güvenlik önlemleri ile hazırlanacak ve en az 72 saat bekletilecektir.

• Yarış kitleri dağıtılırken, kit içerisinde bulunan malzemelerin tek bir zarf veya poşet halinde paketlenerek tek seferde hızlı bir şekilde verilmesi uygun olacaktır.

3.6 malzeme kontrolü alanı yapılacaksa ;

• Birikmeyi artırabileceği için randevu sistemindeki kapasite değerlendirilecektir.

• Fiziksel teması azaltan alternatif sistem ve yapı kurmaya çalışılacaktır.

• Malzemeler yarış öncesinde yazılı beyan ettirilecek, yarış içinde kontrol sistemi kullanılabilecektir.

• Yarış için de 1 veya 2 ayrı noktada tüm katılımcılara, zorunlu malzeme listesinden rastgele 1 malzeme sorgulaması yapılmalı ve malzemesi eksik olan sporcular o noktada diskalifiye edilmelidir.

• Yarış içinde malzeme denetimi yaparken göğüs numarası dağıtımında tarif edilen özellikte alan ve mekanizma kurulmalıdır.

4. YARIŞ ALANINA ULAŞIM

Etkinliğin gerçekleştiği anda yetkili kurumlar tarafından uygulanan kısıtlamalara özellikle dikkat edilecek, bu hizmet, yetkililer tarafından önerilen maksimum kapasite ile sınırlandırılacaktır.

Servisleri zorunlu hale getirmeden önce, servis kalkış ve varış bölgelerinde, yarışmacıların bekleme kalış süreleri kontrol edilebilmelidir.

Koşucuların araçlara çağrılması ve araçlara girişi planlanacak, hem araca binerken hem de otururken aralarındaki güvenlik mesafesini korunacaktır.

Ulaşım kuralları hakkında katılımcılar çeşitli kanallardan açıkça bilgilendirilecektir.

• Etkinlikten önce, web sitesinde yayınlanacak, sosyal medyadan paylaşılacak ve e-posta ile gönderilecektir.

• Etkinlik sırasında, önemli yerlerde bilgilendirme ve yönlendirme personeli / levhası bulundurulacak,

Servis araçlarının içine dezenfektan konulacaktır.

5. YARIŞ BAŞLANGICI

5.1 Gruplara Göre Yarış Startı;

• Yarışın kapasitesine göre, büyük şehir maratonlarındaki başlangıç dalgaları (start wave) ile benzer ama çok daha az sporcuyla yapılacaktır. Her 1-2 dakika içinde 10-50 sporcunun başlayacağı ve peş peşe dizilen bekleme alanları (başlangıç kutuları) düşünülmelidir. Bisiklet yarışlarında zamana karşı (time trail) çıkış, oryantiring yarışlarında aralıklı çıkış (interval start) bu yönteme benzemektedir.

• Elit sporcu başlangıç kutularına (start box) benzer sistem ile, ancak rekabet yerine sağlık kriterleri göz önünde bulundurulan gruplama yapılacaktır:

– Koşucuların yarış tasnifi ‘net süre’ esasına göre yapılarak, yarış başında fiziksel mesafe kuralına herkesin uyması teşvik edilir. Herkes için tek bir başlama saati kullanılmaz.

• Yarış başvurusunda belirtilen tahmini yarış süresi, organizatörlerin başlangıç çizgisinde farklı başlangıç kutuları oluşturması ve ataması için kullanılabilir.

– Riskli yaş grupların temasını azaltmak için ileri yaş koşucular için özel kutular (> 60, >65, vb) ayarlanabilir.

• Her koşucu için başlangıç zamanı organizasyon tarafından atanacaktır.

• Yarış başlamadan önce toplanmayı azaltmak için koşucuya başlangıç kutuları ve başlama saatleri hakkında önceden bilgi verilmelidir.

• Çağrı alanları (her yarışmacının yarışa başlamadan belli süre önce bulunması gereken sınırlı alan) olacaksa, işaretler ile açıkça tanımlanacaktır. Başlama zamanı gelen grup çizgisini geçtikten sonra, arkasındaki zaman kutuları görevli işareti ile bir ileriye devam ederek kendi başlanma zamanlarında çizgide olacak şekilde ilerleyebilir. (Oryantiring yarışlarına benzer şekilde, daha fazla kutu önerilir)

• Başlama zaman aralıkları ve her kutunun/grubun kapasitesi, etkinlik tarihindeki güncel salgın durumuna ve yetkililerin önerilerine göre belirlenir.

Örneğin: 500 koşucunun kayıtlı olduğu yarışta, kayıt sırasında (veya ek form ile) her koşucunun hedef zaman tahmini ve yaşı sorulur. Başlama takı 4m genişliğindeyse, fiziksel mesafe kuralı ile yan yana 3 sporcu dizilerek, arkaya doğru 13,5m mesafede 30 sporcu bir alana (başlama kutusuna) alınabilir. 67,5m derinlikte, fiziksel mesafeli olarak 150 sporcu dizilir. Alana girişler sadece arkadan, her kutu için belli zamanlarda yapılır. Her 2 (organizatör uzatabilir) dakika içinde en öndeki kutu yarışa başlar. Görevli nezaretinde önce 2. Kutu boşalan yere ilerler, sonra sırayla arkadaki her kutu içindeki sporcular bir ileri bekleme alanına yavaşça geçerler. Sporcular kendilerine atanan başlama zamanından 10 dakika önce -10 dakika kutusuna giriş yapmalıdır. Startına geç kalanlar yarışa görevlilerin gösterdiği kutudan başlayabilirler. Aralarda boş (vacant) alanlar bırakmak organizatöre tavsiye edilir. Bu örnekte her 4-5 kutuda bir boş (vacant) yerler bırakılırsa 500 sporcunun yarışa başlaması 38-40 dakika ( 19 -20 dalga halinde) sürebilir.

• Her çağrı odasında fiziksel mesafeye için yeterli alan bulunmalıdır. Zemin işaretlemesi yapılması mümkünse önerilir.

• Yarış alanına, münferit araçla erişime izin veriliyorsa, planlanan zamanda (geç veya erken değil) gelinmesi tavsiye edilebilir.

• Başlangıç çizgisinde görünür tabelalarda güvenlik kuralları duyurulacaktır. Koşuculara önceden e-posta ile gönderilecektir.

• Başlangıç ve bitiş alanlarında dezenfektan bulunmalıdır.

• Başlangıç alanında uzaktan vücut sıcaklığı kontrolü yapılmalıdır.

• Yarış başlangıç alanında koruyucu yüz maskeleri kullanılmalıdır.

6. İKMAL İSTASYONLARIN KURULUMU

6.1 Temasın En Aza İndirilmesi;

• Su ve yiyecek istasyonlarını azaltma veya ayırma olasılığını düşünülmelidir. Yarışta kendi kendine yeterlilik teşvik edilmelidir. (Her yarışın koşullarına bağlı bir konudur.)

• Sadece Su ve içecek istasyonlarını kullanacak sporcular için ekspres istasyonlar hazırlanmalı ve hızlı geçişleri kolaylaştırılmalıdır.

• Harici yardım (tercihen) yasaklanmalıdır veya bir-iki istasyonla sınırlandırılmalıdır. Bu durumda, bu alanlara erişim dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır.

• İstasyon girişinde istasyon kapasitesine göre içeride bulunabilecek koşucu sayısını belirlenecek ve sınırlandırılacaktır. Bu durumda;

– Girişte görevli tarafından giriş ve çıkışlar kontrol edilmelidir.

– Alan doluysa ve yeni koşucular geliyorsa, alanı kullanma süresini kısıtlamayı veya gelenlere pasif süre eklenmesi değerlendirilmelidir. Pasif beklemenin avantaj / dezavantaj olmayacağı bir sistem için yarış boyunca alınabilecek azami pasif bekleme indirimi belirlenmelidir. Bu kuralların uygulanabileceğinden emin olunmalı ve yarıştan önce bu kurallar duyurulmalıdır.

• İstasyonlarda dinlenmek istemeyen sporcular için istasyonun dışında bir dinlenme alanı belirlenmeli ve fiziksel mesafe kuralına göre oturma düzeni hazırlanmalıdır. Dinlenme alanları sandalye veya banklarla sınırlı olmalıdır;

– İkmal masalarından uzakta olmalı.

– Koltuklar arasında fiziksel mesafe olmalı.

– Alan doluysa ve yeni koşucular geliyorsa, alanı kullanma süresini kısıtlayın ve görevlilerin uyarısıyla koşucuların alanı terk edeceği kuralları tanımlayıp duyurun.

6.2 İkmal yiyecek ve içeceklerinin sunumu;

• Koşucuların ikmal malzemelerinin toplu durduğu yere doğrudan temas ve erişimi yasaklanmalıdır. İkmal istasyonlarında porsiyona erişim veya taleple porsiyon alma değerlendirilecek, yarışa ve istasyona uygun kurulum tercih edilecektir.

•Porsiyona erişim: İstasyonlarda sunulan yiyecek ve içeceklerin her bir sporcunun şahsen bir porsiyona ulaşabileceği şekilde sunulmalı ve yiyecek ve içecekten bulaşma vakası olmamasına rağmen temastan kaçınılmalıdır. Porsiyonlar masa üstünde sporcu alırken eli bir diğer porsiyona/ürüne dokunmayacak gibi seyrek konumlanmalıdır.

 Taleple porsiyon alma: Koşucu ile yiyecek içeceklerin sunulduğu masa arasına fiziksel bir sınırlama (ikaz bandı, masalar, vb) konulmalıdır.

• Görevliler iki masa arasındaki boşlukta durarak, koşucunun talep ettiği yiyecek içecekleri arka masadan alıp koşucu ile fiziksel temas olmadan ön masanın üzerine bırakacaktır. Personel, koşucularla fiziksel olarak temas etmemeli ve istenen ürünler aralarındaki masaya bırakmalıdır.

• Katı ambalajlı gıdalar açılmamış veya COVID için tavsiye edilen erken sürelerde uygun porsiyonda önceden paketlenmiş olmalıdır. Kek, bisküvi meyveler önceden paketlenmeli veya tek kişilik paketli ürünler kullanılmalıdır.

• Meyve (tercihen) kesilmeden veya soyulmadan servis edilmelidir. Meyveler kesilip servis edilecekse, porsiyon olarak önceden paketlenmeli, soğuk zincirde muhafaza edilmeli ve ikram edilmelidir.

•Çorba, vb sıcak yemek servisi gerekli ise yarışmacının kendi bardak vb kabını taşıması zorunlu tutulup servisin görevli tarafından yapılması değerlendirilmelidir.

• Su ve içecekler küçük ve kişisel kullanıma uygun ambalajda sunulmalıdır. Koşucuya ait matara, suluk ve benzeri ürünlere temastan kaçınılmalıdır. Buna istinaden daha fazla çöp ve atık çıkacağı göz önüne alınmalıdır.

• Çeşme, musluk, damacana gibi doldurma ünitelerinde, musluk ağzına matara değmesini önleyecek aparat düşünülmelidir.

• İstasyon masalarının yüzey alanı, koşucuların kalabalık bir şekilde toplanmamaları için genişletilmelidir. (daha çok masa/tezgah konulmalı, mümkünse aralarda boşluk olmalı, vb)

• Teması azaltmak adına, yiyecek ve içecek dağıtımında sensörlü veya ayak pedalı ile kullanılan dağıtıcılar tercih edilmelidir.

6.3 Hijyen ortamının sağlanması;

• İkmal istasyonunu girişinden itibaren koşucular ve personel arasındaki sınırlı alanlar anlaşılır biçiminde işaretlenecektir.

• İkmal istasyonlarında dezenfektan jeller bulunmalıdır.

• Koşucular için ikmal istasyonlarında dezenfektan sprey bulunmalıdır. Dezenfektan tüketimi dikkatli hesaplanmalıdır.

• İstasyonlarda bulunan oturma ve dinlenme alanları, tuvaletler ile sporcuların temasta bulunduğu alanlar, düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Bu alanlarda kişisel temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

• İstasyonlarda bulunan sağlık personeli müdahale alanları, istasyon bölgesinden ayrılmalı veya fiziksel mesafe sınırlarında konumlandırılmalı, sağlık personeli müdahalesi sırasında sporculara tek kullanımlık maskeler verilmeli ve takmaları sağlanmalıdır.

7. VARIŞ (FINISH) BÖLGESİ

7.1 Bitiş çizgisinde toplanmayı engellemeye yönelik faaliyetler;

Varış alanı izole edilecek ve yetkililer dışındaki kişilerin alana alınmamasına dikkat edilecektir.

Seyirci izleme alanları sınırlandırılmalı ve dar olan noktalarda kalabalığı ve yakın durmaları engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

7.2 Ödül Törenleri;

• Kalabalıklardan kaçınmak için ödül törenlerini iptal etme, kısaltma olasılığı düşünülmelidir.

• Ödül törenine sadece ödül alan sporcuları ve ödül verecek kişileri davet ederek, sosyal medya ve/veya dijital ortamdan ödül törenini canlı olarak yayınlama imkanları değerlendirilmelidir.

• Anı madalyaları ve hediyeleri, koşucu yarışı bitiş çizgisinde bitirdikten hemen sonra en az temasla teslim edilir. Bu mümkün değilse, etkinlikten sonra posta yoluyla gönderilebilir.

7.3 Masaj, havuz, rejenerasyon, duş gibi varış çizgisi hizmetlerinin iptal edilmesi veya temassız alternatiflerinin kalabalık oluşmasına izin vermeden uygulanması sağlanmalıdır.

7.4 Varış yemeği, öğle yemeği veya varış çizgisinde ikmal istasyonu hizmeti verilmesi;

• Bireysel, kapalı porsiyonlar ve tek kullanımlık çatal-bıçaklar verilecek,

• Dezenfektan hijyen jellerinin bu bölgelerde de olması sağlanacak,

• Koşucular için dezenfektan spreyler bulundurulacak,

• Koşucuların yemek yemesi için kapalı bir alan hazırlanmayacak, koşucu, yiyecek paketini aldıktan sonra bitiş çizgisini terk edecektir. Yarışmacının bir süre beklemesi kaçınılmaz ise, toplu oturma alanı seyreltilecek, yemek masaları ve banklarda oturma alanları ve boşluk bırakılması gereken alanlar işaretlenecektir.

8. PERSONEL VE GÖNÜLLÜLER

Herkes için: Tüm personel, koşucular veya diğer personel ekibi ile etkileşime girerken bir yüz maskesi, siperlik ve eldiven kullanmalıdır. Eldiven kullanmadığında hijyen jeli kullanılacak, başka insanların dokunacağı eşyalar taşınırken eldiven kullanılıyorsa, çamaşır suyu çözeltisi ile taşınmadan önce ve sonra temizlik planlanmalıdır.

İstasyon personeli: Varsa FFP2 yüz maskeleri, siperlik ve her an eldiven giyeceklerdir. Açık alanlardaki istasyonlarda basit maskeler yeterli olabilir. Ürünlere dokunmadan önce ve sonra eldivenleri dezenfekte etmek için bir çamaşır suyu çözeltisi kullanacaklardır.

Bitiş çizgisi madalya ve yemek ekibi: İkmal istasyonu personeli ile aynı prosedür uygulanacaktır.

9. FUARLAR VE SATIŞ ALANLARI

İçinde fuar, yeme içme alanı, sergi, konferans vb. olan etkinlikler için yarış tarihlerindeki güncel salgın durumu uygun değilse bu etkinlikleri iptal etme olasılığı göz önünde bulundurulacaktır.

• Sağlık koşullarının bu faaliyetler için yeterince güvenli olması durumunda, fiziksel mesafe ve bulaşma riskini en aza indirmek için;

– Aynı anda katılabilecek maksimum katılımcı sayısı belirlenmeli.

– Yüz maskeleri zorunlu olmalı.

– Aynı sayıda katılımcı için daha geniş bir kurulum alanı sağlanmalı.

– (mümkünse) Alan içinde izlenmesi zorunlu tek bir yürüme güzergâhı oluşturulmalı.

– Kullanılan alanları düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli.

– Alan içinde, sağlık önlemlerini hatırlatan anonslar yapılmalı, tabelalar bulunmalı.

– Expo alanı görevlileri ve satıcılara kurallar hakkında bilgi verilmeli, sorumluluklarını bilmeleri sağlanmalıdır.

10. KOŞUCULAR İÇİN TALİMATLAR

10.1 Yarış organizasyon ekibi tarafından koşuculara e-posta, sosyal medya profilleri, basın bültenleri vb. aracılığıyla talimatların iletilmesi;

• Katılımcılar, organizatörler tarafından belirtilen özel koşulları ve bunları yerine getirme taahhüdünü kabul etmelidir.

• Sağlıklı müsabaka koşullarının sportif rekabetten daha öncelikli olması için mutlak farkındalık yaratılmalıdır.

• Sağlık önlemleriyle ilgili talimatların sporcuların uyması zorunlu kurallar olduğu tebliğ edilmelidir.

• Yüz maskelerinin kullanılması başlangıç alanında, yarışın ilk metrelerinde, yarış ulaşım servislerinde ZORUNLU olmalıdır.

• Yarışın başlangıç noktasına ulaşım zamanlaması için ilan edilen zaman programlarına uyulması gerektiği bildirilmelidir.

• Yarış öncesinde, sırasında ve sonrasında her alanda düzenlenmiş mesafeye saygı gösterilmelidir.

• Yarış başlamadan önce;

– Etkinlik alanına girerken.

– Başlangıç çizgisine ilerlerken.

• Yarış sırasında;

– Başlangıç kutularına girişten itibaren fiziksel mesafeyi özendirmek.

– Koşucular birbirlerini geçerken izin istemeli ve yavaş olanlar daha hızlı koşucular için yana çekilip yol vermelidir.

– İkmal (Yiyecek, içecek) istasyonlarında.

• Yarıştan sonra;

– Varış sonrası işlemleri yaparken. (madalya, beyan, bitirme yemeği, vb)

– Etkinlik alanından ayrılırken.

• Etkinlik sırasında insanlarla ve ekipmanlarla fiziksel temastan kaçınmak.

• Etkinlik ve yarış alanına gelirken, yanınızda taşınabilir kişisel %70 ve üzeri alkol içerikli dezenfektan bulundurulacak ve müsabaka sırasında kolay erişebileceğiniz bir yerinizde olacaktır.

11. GENEL TAVSİYELER

• Start ve varış alanlarında koşucuların gruplar halinde bulunması en aza indirilecek,

• Katılımcıların kalabalık olmasını gerektiren eylem ve olayların sayısı azaltılacak. Örnek: basın toplantısının dijital ortamda düzenlenmesi veya sadece belirlenen sayıda basın mensubu ile yapılması değerlendirilecektir.

12. GEÇERLİLİK

Bu belgede yazan kural ve öneriler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 önlemleri doğrultusunda alacağı yeni kararlara bağlı olarak güncellenecektir. Yarış organizatörleri Türkiye Atletizm Federasyonu mevzuatına, T.C. Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili İdari Otoritelerin yarış tarihindeki güncel sağlık kural ve önlemlerine uymayı peşinen kabul ederek yarış düzenleyebilecektir. İşbu kılavuz yayınlandığı tarihten itibaren uygulanacaktır.

ANA HUSUSLAR
 1. Sporcular, yarış gününden en az 2 hafta öncesinden başlamak kaydıyla düzenli olarak günlük sağlık kontrolü yapmalı ve mümkün olduğunca kendilerini izole etmelidir.
 2. Etkinlik alanında bulunan herkes için sosyal mesafe en az 1,5 metre olmalı
 3. Yarış öncesinde, esnasında ve sonrasında kapsamlı dezenfektan ve temizlik yapılmalı.
 4. Kullanılan tüm ekipmanlar, su şişeleri ve bardaklar yarışmacılar arasında kesinlikle paylaşılmamalı.
 5. Tüm hijyen malzemeleri (ör. kağıt mendil, havlu, vb.) güvenli kullanım için paketlenmiş halde dağıtılmalı.
 6. Etkinlik alanına girişlerde ateş ölçümü yapılacak, sağlık önlemlerini hatırlatıcı afişler asılı olacak, cep telefonlarına bilgilendirici mesajlar gönderilecek. Bu sayede tesadüfi temas olasılığı azaltılacaktır.
 7. Müsabaka esnasında sosyal mesafe konusunda Sağlık Bakanlığı ve DSÖ’nun sosyal mesafe tavsiyesi mutlaka dikkate alınmalıdır.
 8. Etkinlik esnasında tespit edilen hastanın her hangi bir hastaneye nakli öncesinde etkinlik alanında izole bir alan hazır bulundurulacaktır.
 9. Başka vakaların ve/veya diğer hastalıkların değerlendirilmesine yardımcı olması için tıbbi personel ve görevli bulundurulacaktır.
 10. Etkinlik öncesinde potansiyel risk taşıyan tüm sporculardan, (komorbiditeler, ilaçlar, alerjiler) sağlık kontrollerini mutlaka yapmaları gerekmektedir, hatta bu kontroller zorunlu tutulacaktır.
 11. Covid-19’a enfekte olmaları ve virüsü başkalarına geçirmelerini engelleyebilmekle ilgili tüm görseller herkesin göreceği yerlerde asılı olacaktır.
 12. Sponsorlar, sadece görsel olarak alanda yer alacaklar. Herhangi bir aktiviteye izin verilmeyecektir.
 13. Sporcuların alana soyunma kabinlerinin kullanmamaları için koşacağı kıyafetle gelmeleri tavsiye edilmekte/istenmektedir.

 

ORGANİZATÖR ÖNLEMLERİ
 1. Etkinlik alanında ve konaklama yapılan yerlerde herkesin ulaşabileceği şekilde; alkol bazlı el jeli ve hijyen bulundurulacaktır.
 2. Tüm alanlarda (soyunma ve antrenman alanlarında vb.) hijyen ve benzeri önlemleri anlatan ve ifade eden afişler asılı olacaktır.
 3. COVID-19 şüpheli vakalarına test yapılabilmesi ve alandan izole edilebilmesi için gerekli ekipmanlar ile ilk yardım ve sağlık hizmetler bulundurulacaktır.
 4. Organizasyon komitesinin daveti ile etkinliğe katılacak profesyonel sporcu kitlesinin Sağlık personeli veya Yerel Organizasyon Komitesi (LOC) görevlilerince her gün ateşleri kontrol edilecektir.
 5. 38 ° C’nin üzerindeki ateşi olanlar organizasyonun sağlık sorumlusuna bildirmelidir. Bununla ilgili COVID-19 kapsamında sınır giriş noktalarında (uluslararası havaalanları, limanlar ve sınır kapılarında) hasta yolcularla ilgili uygulamalar baz alınacaktır.
 6. Birim yetkililerinin, personelin, gönüllülerin ve diğer çalışanların; şüpheli vakaları izole etme bilgisine sahip olmasını sağlayacaktır.
 7. Risk unsuru katılımcılara yönelik iletişim geliştirmek ve bu iletişimi daha kolay bir hale getirmek için:
 8. COVID-19’un klinik detayları, koruyucu önlemleri, özellikle solunum kuralları ve el hijyeni uygulamalarına dair bilgilendirmelerde bulunulacaktır.
  • Belirtileri olan kişilerden alandan ayrılmalarını veya belirlenen bir alana gitmelerini istenecektir.
  • Sosyal mesafe bilgisi
  • Siperlik ve tıbbi maskelerin kullanımı hakkında bilgi verilecektir.
  • Etkinlik bağlamında karantina, kendini tecrit etme ve kendini izlemenin anlamının açıklanması ve pratik etkilerine değinilecektir.
 9. Hijyenik olması gereken eşyalara görevi gereği temas eden personel ve gönüllüler lastik eldiven kullanacaktır.
 10. Sadece tek kullanımlık malzemeler kullanılacaktır.
 11. Sporculara verilen su şişelerinin temiz olacaktır.
 12. Soyunma çadırları ve görevli otobüslerde kullanılan paketlenmiş tüm malzemeleri kullanım sonunda paketi ile birlikte çöpe atılacaktır.
 13. COVID-19 teşhisi konan sporcuya nasıl müdahale yapılacağı ve nerede izole edileceğini önceden belirlenecektir.
 14. Karantinaya alınacak vakanın müdahale edileceği yer belirlenecektir.
 15. Çok sayıda sporcunun hastalığa maruz kalması durumunda karantinaya alınabilmeleri için önceden daha büyük bir yere ihtiyaç olabileceği göz önünde bulundurulacaktır.
 16. Acil durum irtibat numaralarını sağlık birimleri ile önceden belirlenecektir.
 17. Sağlık personeli ve hastalar için maskeler hazır bulundurulacaktır.
 18. Dezenfektanlı ıslak mendiller bulundurmanın haricinde, etkinlik alanındaki tüm kapı kolları, temas edilen ne varsa temizlik personeli tarafından günde birkaç kez dezenfekte edilecektir.
 19. Hijyen eşyalarının veya ekipmanlarının sporcularda bulunmasından emin olunacak:
  • Kağıt mendillerin imhası için tek kullanımlık küçük kişisel plastik torbalar.
  • Önemli temel bilgileri içeren küçük bilgilendirme kartları.
  • Hastaysa takacağı tıbbi maske
  • Küçük alkollü ıslak mendiller
  • Küçük tek kullanımlık plastik bardaklar
  • Termometre
  • El dezenfektanı

 

SPORCULARA ÖNERİLER
 1. Etkinlik alanında bulunacak herkes (sporcu, gönüllü, sponsor görevlisi dahil) düzenli olarak ateşini ölçmeli/ölçtürmeli ve sağlık durumunu düzenli olarak yarış öncesinde izlemelidir.
 2. Yarışa başvuru yapan veya görev alacak herkes etkinlik öncesinde kendini dinlemeli, hasta ise alana gelmemeli ve durumu internet üzerinden veya telefonla yetkililere bildirmelidir.
 3. Organizasyona katılacak sporcular, görevliler, gönüllüler, şüpheliler ve hastalığı kesinleşmiş olan kişiler; ne yapılması gerektiğine dair yeterli bilgiye sahip olmalı ve önlemleri içeren detayları da nerede bulabileceklerini bilmelidirler.
 4. Sporcular, her gün ve/veya organizasyon günü ateşleri ölçülmeli, sağlık görevlileri veya etkinlik alanındaki personel ile işbirliği yapmalıdırlar.
 5. 38 derece ve üzeri ateşi olanlar sağlık ekiplerine bildirilmelidir. Bununla ilgili COVID-19 kapsamında sınır giriş noktalarında (uluslararası havaalanları, limanlar ve sınır kapılarında) hasta yolcularla ilgili uygulamalar baz alınacaktır.
 6. Ellerinizi sık sık sabun ve su ile yıkayın. Sabun ve su yoksa alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın. Etkinlik alanı, otel ve görevli otobüs ve araçlarda el dezenfektanı bulundurulacaktır.
 7. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille veya kolunuzla (ellerinizle değil) kapatın. Hijyen kurallarını uygulayın. (mesafeyi koruyun: en az 1,5 m), öksürürken veya hapşırırken tek kullanımlık mendiller kullanın veya dirseğiniz ile kapatın ve ellerinizi mutlaka yıkayın). Öksürük devam ederse, kendinizi hemen izole edin ve en yakın sağlık personelinden yardım isteyin.
 8. Akut solunum yolu enfeksiyonlarından etkilenmiş olan insanlardan uzak durun ve temastan kaçının.
 9. Eğer hasta iseniz kimseyle temastan bulunmayın.
 10. Kıyafet, sabun, hijyen vb kişisel eşyaları kesinlikle paylaşmayın.
 11. Su şişelerinin kullanımı için önlemler: • Hijyen ekibi, tüm sporcuların, görevlilerin ve personelin virüs ve bakterilerin bulaşmasını önlemek için kendi su şişelerine sahip olmasından sorumludur.
 12. Ağıza ve burunlarınıza temas etmekten kaçının.
 13. Tokalaşmaktan ve sarılmaktan kaçının.
 14. Sauna ve/veya hamam vb yerleri kullanmayın.
 15. Sıkça temas edilen (kapı kolları, asansörler, spor salonu eşyaları, vb.) düzenli olarak temizlendiğinden emin olun.

 

İLETİŞİM
 1. Sağlık önlemleri yeni kayıt donemi ile birlikte pandemi soruları ile başlayacaktır.
 2. Sağlık bakanlığının bulaşıcılığı önlemek ya da yeni vaka tespiti çalışması ile ilgili sorulan sorular yarış seçenekleri esnasında da sorulacak akabinde şüpheli veya hasta kişiler yarışa alınmayacaktır.
 3. Etkinlik alanın içerisinde belirlenen tüm alanlar yarıştan önce sporcular ve görevliler ile paylaşılacaktır.
 4. Etkinlik alanının çeşitli yerlerine COVID-19 ile ilgili farkındalık yaratmak için afişler bulundurulacaktır.
 5. Tüm kurallar ve tedbirler, 20 dakikada bir tekrar edilmek sureti ile ses sistemi aracılığıyla tüm alanlarda yüksek sesle duyurulur.
 6. Organizatör, etkinlikten önce tüm bilgileri içeren kapsamlı metinleri sporcularla düzenli olarak paylaşacaktır. ( web sitesi ve sosyal medya)
KİT DAĞITIM
 1. Sporcuların mümkün olduğu kadar az toplu taşımaya binmelerine sağlamak için merkezi bir alanda dağıtım standı açılması, ulaşımın kolay hale gelmesi göz önünde bulundurulacaktır.
 2. Bir sporcunun dağıtım süresinin 3dk ile sınırlandırılacaktır.
 3. Kit dağıtım sırasında sosyal mesafe yer işaretlerinin uygulanacaktır.
 4. Masaların 1,5 metre arayla konuşlandırılacak.
 5. Görevlilerin siperlik kullanacak.
 6. Dağıtım kitlerinin en az 3 gün önceden hazırlanmış olacaktır.
 7. Kalabalığı önlemek için randevu sistemi ile çalışılması katılımcı sayısı/gün ikiye bölünmesi vb uygulama sporcular ile paylaşılacaktır.
 8. Girişte ateş kontrolü yapılacaktır.
ETKİNLİK ALANI
 1. Etkinlik alanın planı yarıştan önce paylaşılacak.
 2. 4X4 metrelik çadıra en fazla 100 adet çanta alınacak ve bu çadırların önünde 1,5M mesafelik önleyici bant bulunacaktır.
 3. Soyunma çadırlarının içlerinin bölünmesi ve/veya en küçük ebatta çadırların (1 ve/veya 2 kişi için) kurulacak.
 4. Tuvaletlerin sayısı 100 kişi için 1 tuvalet iken, 25 kişiye 1 tuvalet bulundurulacak.
 5. Masaj çadırları kurulmayacaktır.
 6. Kullanılan tüm mikrofonların folyolanacaktır.
 7. Alanda irtibat sadece ekip liderleri arasında yapılacaktır. Görevliler organizasyon boyunca yerlerinden ayrılmayacaktır.
 8. Alanın bir gün önce dezenfekte edilecek.
 9. Ödül töreni ve benzeri etkinliklerinin yapılmayacak.
 10. Dinlenme alanlarının etkinlik dışına kurulacak.
 11. Sporcular, ısınma hareketlerini bekleme alanında kendilerine ayrılan yerlerde yapacaklardır.
 12. Etkinlik alanında bulunan tüm bölümlerin (VIP BASIN SOYUNMA ÇANTA ve SPONSOR ÇADIRLARI) Pandemi mesafesi göz önüne alınarak konuşlandırılacaktır.
 13. Sporcular yanında çöp poşeti vb poşet bulundurmalı, içecek, yiyecek atığı, kâğıt mendil, maske vb. atıklarını bu poşette biriktirip bağlayarak genel çöp kovalarına atmalarının sağlanacaktır.
 14. Alanda birçok noktaya hijyen koşullarına uygun çöp kovaları yerleştirilecek.
 15. Yarışa gelecek sporcuların antrenman ve/veya yarış kıyafetlerini giyinerek gelmeleri Hijyen ve sosyal mesafe kuralları nedeni ile soyunma çadırlarının az kullanılmasının sağlanması istenecektir.
 16. Maske takmayan sporcu ve antrenörler alana alınmayacaktır. Maskesi olmayan sporcu veya antrenöre yarış yönetimi tarafından maske temini yapılacaktır.
 17. Alanda hiçbir şekilde sosyal mesafe kuralı ihlal edilmeyecek ve el sıkışma gibi fiziksel temasta bulunulmayacaktır.
 18. Ateş, öksürük nefes darlığı gibi salonum enfeksiyonu belirtileri olan sporcular oluşturulan izolasyon odasına yönlendirilecek ve sağlık kuruluşuna haber verilecektir.
 19. Temizlik ve güvenlik personeli için siperlikli maske kullanımı sağlanacak.
 20. Girişlerde ve sahanın çeşitli yerlerinde el dezenfektanı bulundurulacak.
 21. Alanın çeşitli yerlerine COVID-19 ile ilgili farkındalık yaratmak için afişler asılacaktır.
 22. Alanda bulunan herkes için fiziksel mesafenin en az 1,5 metre olması için anonslar yapılacak.
 23. Yarış öncesinde esnasında ve sonrasında kapsamlı dezenfektan ve temizlik işlemleri düzenli olarak yapılacak.
 24. Tüm sporcular, görevliler ve personel virüs ve bakterilerin bulaşmasını önlemek için kendi su şişelerine sahip olacaktır.

 

START
 1. Sosyal mesafe işaretleri, sosyal mesafe görevlileri, temizlik ve hijyen ekibi bulundurulacaktır.
 2. Yol yarışlarında sporcular sosyal mesafe gereği yolda bulunan şeritlere ve yol kenarlarına bir kişi düşecek şekilde dizilmesi sağlanacaktır.
 3. Sporcular arasındaki sosyal mesafe 1,5M olacaktır.
 4. 1 sporcu en az 4 metre kare sosyal mesafe alanına sahip olacaktır.
 5. Sporcular arasındaki start aralığı en az 5 saniye olacaktır. (yan yana dizilim sayıları start genişliğine göre değişiklik gösterebilir)
 6. Sporcular mümkün olduğunca yolun sağından koşması istenecektir.
 7. Öndeki atleti geçecek sporcu trafikte olduğu gibi mesafeyi koruyarak sporcunun solundan geçecektir.
 8. Pacer (Tavşan Atlet) uygulaması yapılmayacaktır
 9. Sporcular aşağıdaki verilen bölümler halinde gruplandırılarak göğüs numarası rengine göre start alacaktır. (örnek YM 21K)

Kırmızı çıkış : 09:00
Siyah Çıkış : 09:10
Sarı Çıkış : 09:20
Lacivert Çıkış : 09:30
Yeşil Çıkış : 09:40

FINISH
 1. Bitiş çizgisinden sonra belirli mesafede sporcuların yan yana gelmemesi için en az 25M uzunluğunda 3 koridor oluşturulacak.
 2. Maske hijyen önlemleri yarış bitişinde hem görevliler hem de sporcular tarafında alınması sağlanacak.
 3. Temizlik ve hijyen ekibi bulundurulacak.
 4. Finish de sadece sağlık çadırı olacak ve sedye aralıkları 1,5m olacak.
 5. Sporcu/Gıda kitleri etkinlik alanına yakın bir mesafede verilecek starttan mümkün olduğunca uzak olacak.
 6. Madalya gıda kitinin içinde dağıtılacak.
 7. Chip toplama görevli personel tarafından yapılmayacak. Sporcular chip toplama kutularına chipleri kendileri bırakacak.
 8. Dinlenme istasyonları alan içinde olacak. Dinlenme alanı ve etkinlik alanlarının tamamı sosyal mesafe işaretleri ile belirlenmiş olacak.
 9. Sporcular yarışa yakınlarını getiremeyecektir.

PARKUR
 1. Sporcu toplama otobüs sayısı her 500 kişi için 1 adet olacak
 2. Su istasyonları uzunluğu iki katına çıkartılacak
 3. Sular masada 1 er metre ara ile konuşlandırılacak
 4. Hakem sayısı ve görevli sayısı minimum düzeyde tutulacak
 5. Tüm görevlilere sosyal mesafe uyarısı ile ilgili bilgilendirme yapılacak/eğitim verilecek
 6. Su şişelerinin ve bardaklarının paylaşılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.
 7. Katılımcılara verilen su şişesi temiz ve ele değmeden servis edilecektir.
BU SENE YAPILMAYACAK UYGULAMALAR
 1. Maraton fuarı
 2. Madalya Dağıtımı
 3. Ödül Töreni
 4. Buluşma noktaları
 5. Start ve finiş alanında beslenme istasyonları
 6. Tribünler
 7. Seyirci
 8. Misafir

SPONSORLARIMIZ

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nun gerçekleşmesi ve geliştirilmesi için
bizimle birlikte koşan sponsorlarımız

©2023 – İBB GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ – HER HAKKI SAKLIDIR